ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האמוראים - רב שיעור 2

ע"י: הרב חן שריג

הרב חן שריג בסדרה על האמוראים. שיעור שני על רב. ה כסלו תשעז


 


 

 

בית המדרש