ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מדרש פרשת שמות - שער אגדה

ע"י: הרב חיים וידל

הרב חיים וידל שיעור על מדרש לפרשת שמות טבת תשעז.שער אגדה

 

 

בית המדרש