ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מהר"ל תפארת ישראל שיעור 6 פרק ו - שער אגדה

ע"י: הרב חיים וידל

הרב חיים וידל בסדרה לשער אגדה על תפארת ישראל למהר"ל. פרק ו. טבת תשעז

 

 

בית המדרש