ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

יהושע כד: ברית עולם וסיכום ספר יהושע

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור עוסק בפרק האחרון של ספר יהושע וברצון החופשי של עם ישראל לעומת המחויבות שלו לקב"ה.
הרב יובל שרלו מלמד נביאים ראשונים בשיעור הבוקר הקבוע שלו פעמיים בשבוע. 

ישיבת ההסדר רעננה, אמי"ת אורות שאול
בראשות הרב יובל שרלו והרב תמיר גרנות
ypt.co.il

אנו חפצים שבית המדרש ישמש בית אנושי לחבורות העוסקות בתורה המבקשות למצוא דרכה קרבת א-לקים, לימוד שראשיתו חקירה פרשנית והקשבה לכתוב, תוך שיח קיומי ופנימי הנוגע בלב, חותר למשמעות ומבקש חיבור לחיים האישיים של הלומד מחד, ולציבוריות הישראלית מאידך. אנו שואפים להוות מרחב של עבודת אלוקים שיסודותיו כנות, חירות ובריאות נפשית, ותוכו השתוקקות לקרבת אלוקים בשמחה ובחיות, כל אחד לפי תכונת נפשו. 

מה מיוחד בישיבה? תורה עמוקה - לימוד תורה רציני ומעמיק הבונה קומה של בקשת משמעות ותוכן קיומי על יסודות מסורת הלימוד של הישיבות, וחדרים ללימוד של חלקי התורה השונים תורה נוגעת - הישיבה עוסקת לא רק בתוצאות, אלא גם בתהליכים. בצד השכל, מופעלים גם הרגש, הדמיון ושאר חלקי הנפש בדרכי החסידות ובכלים נוספים. 

תורה מחוברת לחיים - לימוד התורה בישיבה קשוב לנושאים ציבוריים ולאתיקה, ומכוון לנסח עקרונות שיהוו גורם מעצב בשיח האינטלקטואלי והתרבותי של החברה הישראלית.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש