בית המדרש

הרב יובל שרלו - משנתו הקיומית של הרב סולובייצ'יק #10

ע"י: הרב יובל שרלו

 


vהרב יובל שרלו מדבר בשיעור על תפיסת הרב סולובייצ'יק את מהות עבודת ה' לאור פרשת העקדה. הרב גם משווה בין תפיסתו של הרב סולוביצי'ק לתפיסתו של הרב קוק. 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש