בית המדרש

בית מדרש ציבורי - הרב יובל שרלו - תרומת כלייה לאור מקורות היהדות

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור הרב יובל שרלו עוסק בדילמות האתיות בשאלות תרומת האברים. ובדילמה כיצד ניתן ללמוד ולחפש כיוונים ותשובות מתוך מקורות היהדות בנושאים הציבוריים והמערכתיים.


 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש