בית המדרש

הרב יובל שרלו - קדושת ימי החנוכה

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו עוסק בנושא קדושת שמונת ימי החנוכה לאור הלכות ימי החנוכה במשנה ברורה. צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש