בית המדרש

הרב יובל שרלו - משנתו הקיומית של הרב סולובייצ'יק #11

ע"י: הרב יובל שרלו

באמצעות התבוננות בעמוד 154 בספר "איש ההלכה", מסביר הרב שרלו את החוויה הטבעית והחוויה ההתגלותית שמלוות את חיי האדם שומר המצוות.


 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש