בית המדרש

הרב תמיר גרנות - פשט פרשת ויחי

ע"י: הרב תמיר גרנות

בשיעור הרב תמיר גרנות מסביר את החשיבות המיוחדת שיעקב נותן לבני יוסף, והזיקה המיוחדת שלהם עם ארץ ישראל.


 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש