בית המדרש

בית מדרש ציבורי - הרב יובל שרלו - ייצוא נשק למדינות מפרות זכויות אדם

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו פותח את הלימוד בבית המדרש הציבורי בלימוד פירושם של הרמב"ן והרש"ר הירש לפרשת ויחי, שניהם מדברים על חומרת מעשיהם של שמעון ולוי בשכם ועל מה היה חמור כל כך במעשים הללו. מתוך עקרונות שהם מעלים בפירושם הרב עוסק בשאלה הציבורית של ייצוא נשק למדינות מפרות זכויות אדם.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש