בית המדרש

הרב תמיר גרנות - נתיב האמת א' - האם ניתן לחיות לאור האמת?

ע"י: הרב תמיר גרנות

בשיעור, הרב תמיר פותח את נתיב האמת של המהר"ל, בו מגדיר את מושג האמת, ומעמיק בסיפור רב טביומי ואנשי קושטא.


 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש