בית המדרש

הרב יובל שרלו - משנתו הקיומית של הרב סולובייצ'יק 14#

ע"י: הרב יובל שרלו

לאחר שבשיעורים הקודמים עסקנו בקיטוב בין החוויה הגילויית לחוויה הטבעית, בשיעור זה מציג הרב שרלו את הדרך שבה ניתן לצמצם בין שתי חוויות אלו - שלטון השכל צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש