ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הרב יובל שרלו - משנתו הקיומית של הרב סולובייצ'יק #19

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור, הרב יובל שרלו מציג את גישתו הקיומתו של הגרי"ד בהבנת יחסה של ההלכה לאנינות ואבלות.


 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש