ישיבת אורות שאול, רעננה

שאל את הרב

 

תוכניות לימוד

זמני היום

שער לקהילה

חבורת לימוד עם הרב יובל שרלו
  • חבורת לימוד קבועה עם הרב שרלו
  • בימי שני ושלישי בין השעות
  • 9:00-10:00 בישיבה
חבורת לימוד עם הרב תמיר גרנות
  • חבורת לימוד קבועה עם הרב תמיר גרנות
  • כל יום ראשון מדי שבוע
  • 18:45 בישיבת ההסדר

> לפרטים והצטרפות > צור קשר

שנים א-ב בישיבה

משימה מרכזית הינה יצירת אינטימיות עם התורה ברוחה של הישיבה, בדגש על רכישת עצמאות למדנית ופיתוח יכולת ההקשבה, יחד עם בניין האישיות ועיצוב השקפת עולם תורנית, ישראלית ואנושית.

> שבושים? כנסו לכאן

בית מדרש שערים
אחרי הצבא

העמקה באחד ממקצועות התורה המתאים לתלמיד לפי כשרונו ותכונת נפשו, רכישת כלים מקצועיים ברמה גבוהה ללימוד, ויצירת מרחב של שיח רוחני ופנימי בחבורה בה הוא לומד, מרחב המאפשר לשאוף לגדולות ולהיות מקור של השפעת תורה, קדושה ומוסר בעם ישראל.

> קרא עוד

מאת הרב חיים וידל

> לאתר של הרב חיים

שו”ת עם הרב שרלו

סוגיות במסכת קידושין של מה יעשה קודם + שאלות כלליות

במסכת קידושין דף כט עמוד א,
היתה מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה לגבי פדיון הבן, שהראשון סבר פודה את עצמו קודם ואחר כך את בנו, ורבי יהודה אמר ההיפך בנימוק שהפדיון של עצמו היה רק מכיוון שאבא שלו לא פדה אותו ואילו לפדות את בנו מוטל עליו. 
לפי זה 
א. למה כאשר רבי ירמיה מבאר את המחלוקת הוא טוען שרבי יהודה יודה לת״ק שכאשר יש 5 סלעים בלבד ( הסכום שנותים עבור בכור לכהן )למה שפה הוא יגדיר ״ מצווה דגופא עדיפא״ הרי אפשר לומר אחרת אם אני לא טועה החיוב העיקרי זה לפדות את הבן שלך בימוחד אם זה קשור ולפי הבנתי שהתורה מדגישה את הציוווי של לפדות את הבן הבכור שלך לא עצם זה שאתה תהיה פדוי( אמנם יש ציויי לפדות גם את עצמך מיתיר המילים...) (בניגוד לברית מילה) 
ב. כאשר הם כן חולקים, בקרקע משועבדת בשויי של 5 +חמש סלעים שיש לו
למה רבי יהודה דווקא סובר שזה מלווה הכתובה בשטר ואליו תק זה מלחוה בעפ ?
ג. מה תירצו האחרונים לגבי שאם הולכים לפי שיטת חכמים למה הוא לא יכול לפדות את עצמו במתנה על מנת להחזיר וכך יפדה גם לאחר מכן את בנו במחשבה שניה אפשר לשאול על פי עיקרון הסעיף אם אני לא טועה למה הוא לא יכול לפדות את בנו על מנת להחזיר ואחכ את עצמו (לפי שיטת רבי יהודה כמובן)?
בכט עמוד ב היתה מחלוקת שניה לגבי לעלות לרגל בעצמו ופידון הבן 
שת״ק סבר קודם יפדה את בנו ורבי יהודה קודם יעלה לרגל בנימוק שזו מצווה שחייבים מיד (לאור העובדה שחייבים בכל שלשת הרגלים) ואת הנימוק של הגמרא (לא של הברייתא)
לא כך הבנתי ( של שיטת תנא קמא) :
הרי גם כתוב כבד את אביך ואת אימך הרי זה לא אומר שאב קודם בכיבוד ..?וגם כתוב שדות בכסף .., ואקח את.. זה לא אומר שכסף זה בהכרח לפני שטר..?
יש לי עכשיו שאלות אסוצאטיבות:
א. מה זה ברייתא
ב. למה לפעמים ברייתא לקוחות בתוספתות ולפעמים לא לוקחות משום מקום ״ופתאום רואים אותם ״ בתוך התלמוד הבבלי?( למשל הברייתא הראשןנה ששאלתי לא לקחה בתוספתא ואילו השניה כן.., 
כל טוב תודה מראש
> לתשובה > לכל השו”תים