Yeshivat Orot Shaul, Ra'anana

Online Torah

Beit Hamidrash

לקראת יום כיפור - מעבר משפת הדין לשפת הרחמים

By: Rav Yuval Cherlow

שיעיור וירטואלי של הרב יובל שרלו לקראת יום כיפור העוסק במעבר משפת מידת הדין לשפת מידת הרחמים.

Video