Yeshivat Orot Shaul, Ra'anana

Online Torah

Beit Hamidrash

שפת אמת תולדות - כיצד מגלים אמת בעלמא דשיקרא?

By: Rav Tamir Granot

בשיעור, הרב תמיר מסביר את משמעות המושג "עלמא דשיקרא" ומדבר על משמעות השקר של יעקב ליצחק כ"שקר חיובי" המוצא את מקומו בעולמנו.

Video