Yeshivat Orot Shaul, Ra'anana

Online Torah

Beit Hamidrash

הרב יובל שרלו - משנתו הקיומית של הרב סולובייצ'יק 14#

By: Rav Yuval Cherlow

לאחר שבשיעורים הקודמים עסקנו בקיטוב בין החוויה הגילויית לחוויה הטבעית, בשיעור זה מציג הרב שרלו את הדרך שבה ניתן לצמצם בין שתי חוויות אלו - שלטון השכל Video