Yeshivat Orot Shaul, Ra'anana

Online Torah

Beit Hamidrash

הרב יובל שרלו - משנתו הקיומית של הרב סולובייצ'יק #17

By: Rav Tamir Granot


הרב עסק בהשלמת הנושא של איחוד החוויות והביע את תפיסתו האישית לגבי הנושא
 

Video