Yeshivat Orot Shaul, Ra'anana

Online Torah

Beit Hamidrash

הרב תמיר גרנות - פשט פרשת כי תשא - משבר השראת השכינה

By: Rav Tamir Granot

בשיעור, הרב תמיר גרנות מדבר על המשבר שנוצר בין עמ"י לקב"ה לאחר מעמד הר סיני. ועל הפתרונות שעולים לשאלה: כיצד ניתן לפתור את משבר השראת השכינה?


 

Video