פרשת 'תצוה' תשע"ט – ואתה תצווה – בשביל מי? בשביל מה?

פרשת 'יתרו' תשע"ט – עשרת הדברות – זה כנגד זה

פרשת 'ויחי' תשע"ט – אהבה שנאה קנאה – (4 ואחרון) 

פרשת 'ויחי' תשע"ט – אהבה שנאה קנאה – 3

פרשת 'מקץ' תשע"ט – אהבה שנאה קנאה – 2

פרשת 'וישב' תשע"ט– יוסף ואחיו /  אהבה שנאה וקנאה (1)

פרשת 'וישלח' תשע"ט – אורות דתהו בכלים חדשים