יום הכפורים תש"פ – סְלַח לָנוּ, מְחַל לָנוּ, כַּפֶּר לָנוּ

ראש השנה תש"פ – ראש השנה – זכרון, מלכות, זכרון טוב, שופר

פרשת שופטים תשע"ט – משיח על זהות לזהות של שיח

פרשת עקב תשע"ט – הציבי לך ציונים / חדלי לך מן הציונים

פרשת מטות תשע"ט – מלך בישראל – 'מלך אביון'

פנחס תשע"ט – בשבח הפחד ובגנות קשי הלב (פירוש לשלוש אגדות חורבן)

פרשת קרח תשע"ט – אמנות הריצוי או מעשה בשלושה חכמים ועוד אחד