פרשת מטות תשע"ט – מלך בישראל – 'מלך אביון'

פנחס תשע"ט – בשבח הפחד ובגנות קשי הלב (פירוש לשלוש אגדות חורבן)

פרשת קרח תשע"ט – אמנות הריצוי או מעשה בשלושה חכמים ועוד אחד

שבועות תשע"ט – מעמד הר סיני – התגלות ודיבור

עשרת הדברות – החוקה הישראלית / מאיר דמסקי

יום העצמאות תשע"ט – במוצאי יום שמחה מעונן

פסח תשע"ט – עצמי, חירות, חופש ודרור