שבועות תשע"ט – מעמד הר סיני – התגלות ודיבור

עשרת הדברות – החוקה הישראלית / מאיר דמסקי

יום העצמאות תשע"ט – במוצאי יום שמחה מעונן

פסח תשע"ט – עצמי, חירות, חופש ודרור

פורים תשע"ט – פורים וסוד הנסירה בראי"ה

פרשת 'ויקהל' תשע"ט – האוצר שמתחת לגשר

פרשת 'תצוה' תשע"ט – ואתה תצווה – בשביל מי? בשביל מה?