ישיבת אורות שאול, רעננה
מערכת שעות

 

א

ב

ג

ד

ה

7:00 - שחרית

פתיחת בוקר

8.30-9.00

דרכי עיון

הרב שרלו

שיעור ב

 

ברכה ראשונה

עם הרמים

שיעור א

 

פרשת שבוע -

פשט ומשמעות

הרב תמיר (לכולם)

תנ"ך - יהושע

הרב שרלו (לכולם)

תנ"ך - יהושע

הרב שרלו (לכולם)

ענייני תפילה

הרב אריאל – שיעור א

9:00-13:15 - סדר עיון

יום ב 12:45 - שמו"ס

11:30 - שיעור כללי

13:15- ארוחה והפסקת צהריים.           15:15- מנחה

תוספות עיון

15.30-16.30

מתוך קריאה מדוקדקת ואנליטית

לתנועה רוחנית עמוקה

הרב שרלו (לכולם)

המשך עיון

  1. ירושלמי כתובות

הרב יעקב מאיר

סיכום סוגיא

 

16:30-17:30

חבורות בעבודת ה'

מסילת ישרים

הרב מומי - שיעור א

משנה ברורה

הרב גיל (לכולם)

16:30-18:00

חבורות בעבודת ה'

*החבורה של הרב ברוך 

16:00-16:50

פרקי הבריאה והשפעתם

במשנת  הרב סולובייצ'יק

הרב שרלו - שיעור ב

17:30-18:30 

צדקת הצדיק

הרב יובל - שיעור א

יג' עיקרים

הרב ברוך - שיעור ב

הלכות שבת

הרב גיל - שיעור א

חבורה – ליקוטי מוהר"ן

הרב אריאל שיעור ב

17:00-17:45

שמונה פרקים

הרב ברוך - (לכולם)

יסודות מחשבה

הרב איתמר (לכולם)

18:30-19:30
 

שפת אמת - 18:00

הרב תמיר - שיעור א

חבורה

הרב יובל - שיעור ב

תורת א"י ע"פ הרב קוק

הרב חיים שיעור ב

אורות

הרב חיים שיעור א

הלכות כשרות

הרב גיל שיעור ב

18:00-19:00

הראי"ה / אורות האדם

הרב תמיר - שיעור ב

 

בקיאות תנ"ך

הרב איתמר (לכולם)

19:30-20:15 - ארוחת ערב.        20:15- ערבית

20.30-22.30

סדר סיני (גמרא על הדף - בקיאות)

22:30
 

מנחת חינוך

הרב ברוך (חבורה לפי דרישה)

מדרש על פרשת שבוע

הרב אריאל (לכולם)

חסידות – אישים ושיטות

הרב יובל (לכולם)

זֹהר (בדירה של הרב תמיר)

הרב תמיר - שיעור ב ומעלה

22:00-23:00

בנין אמונה

הרב גיל - שיעור א

שלמות ושיברון: ליקוטי מוהר"ן ותורת הסוד

הרב איתמרשיעור ב ומעלה

23:00

 

 

 

 

23:00 התוועדות עם אורח

הרב איתמר (לכולם)